ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)

นายธวัชชัย กรรณิการ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ทดสอบโพล
ดี
ดีมาก
ดี    45.60
ดีมาก    54.40

การศึกษา


Copyright 2013 © - โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) เลขที่ 109/1 หมู่ 2 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สังกัดสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด โทรศัพท์ : 02-5836696, 02-5833329